Mua VPS

Với mong muốn “Hợp Tác Cùng Phát Triển” Tool Sub View xin giới thiệu 2 phiên bản của VPS Windows chất lượng ổn định – giá hợp lý.

Nghiêm cấm đào Coin, Scan, DDOS,… Khi mua bạn cần cọc thêm 200k tiền bảo hiểm. Nếu dùng mục đích không tốt sẽ thu hồi VPS và mất tiền bảo hiểm. Tiền bảo hiểm sẽ được hoàn lại sau khi dừng hợp tác giữa 2 bên.

lOẠI 1

75.000 

/ 01 tháng

lOẠI 2

125.000 

/ 01 tháng

Loại 3

Thương Lượng

Bên mình có các loại VPS sau:

  • 1-2 75k / tháng
  • 2-4 125k / tháng
  • 2-8 210k / tháng
  • 4-8 320k / tháng
  • 4-16 500k / tháng
  • 8-32 640k / tháng